DLA STAŁYCH KLIENTÓW

Rezerwacje terminu konsultacji

Konsultacje proszę umawiać poprzez serwis:

https://nutriceutka.nakiedy.pl/

Na tydzień przed kontrolną konsultacją proszę o wypełnienie i odesłanie kwestionariusza, dotyczącego stanu zdrowia a także wysłanie wyników badań, abym mogła uzyskać jak najwięcej informacji przed spotkaniem. Ułatwi mi to przygotowanie do rozmowy, oraz zaoszczędzi czas, aby w trakcie konsultacji przekazać jak najwięcej ważnych informacji.

Konsultacje płatne są przelewem za pośrednictwem przelewy24.pl, z góry, najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem.

Indywidualny program terapeutyczny – konsultacja kontrolna

W trakcie konsultacji omawiamy realizację założeń, postępy, reakcje na wprowadzone zmiany. 

Jest to czas na weryfikację, czy obrany kierunek działań jest trafny, czy wymaga modyfikacji. Jest to też czas dla Was, na zadawanie pytań i omówienie wątpliwości. Proszę przygotować sobie listę zagadnień do przedyskutowania.

Konsultacja homeopatyczna – kontynuacja

W homeopatii nie ma czasu na pośpiech, organizm zazwyczaj ma wiele do naprawienia i te zmiany następują powoli. Kontrolne terminy ustalamy co 5-6 tygodni, aby lekom dać czas na działanie a nam na obserwacje.

W trakcie kontroli omawiamy jakie zaistniały zmiany i podejmujemy decyzje o dalszym działaniu.

Cennik

Uwaga, aktualizacja cennika.

Ceny obowiązują od 27.06.2022 r. i w przyszłości mogą ulec zmianie.

HOMEO-MTHFR

Cena: 1500 zł
Zakres: Analiza kwestionariusza, wyniku panelu, ustalenie dodatkowej ścieżki diagnostycznej oraz zaleceń dietetycznych, terapeutycznych, suplementacyjnych i homeopatycznych.
Czas trwania: 60 minut,  konsultacja on-line.
Ilość stron badań do analizy w cenie: Analizuję tylko panel metylacyjny. Analiza dodatkowych badań wiąże się z koniecznością dopłaty*
Zalecenia: Wysyłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji. Plik zawiera około 30 stron.

Kiedy skorzystać:
Kiedy wykonałeś badanie panelu metylacyjnego MTHFR, potrzebujesz jego interpretacji i ustalenia zaleceń.

*Przy dostarczeniu wyników badań w ilości przekraczającej zakres konsultacji obowiązuje dopłata w kwocie 100 zł za każde rozpoczęte 10 stron  – dopłata wymagana w momencie dostarczenia wyników do analizy (potwierdzenie przelewu lub dokonanie szybkiej płatności przez przelewy24.pl)

Indywidualny program terapeutyczny – konsultacja kontrolna

Cena konsultacji: 450 zł.
Zakres: ustalany indywidualnie.
Ilość stron badań do analizy w cenie: 0*
Czas trwania: 90 minut, konsultacja on-line.
Zalecenia: Wysłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji lub przekazywane podczas konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy masz problem zdrowotny i jesteś zdecydowany na holistyczne prowadzenie, łączące coaching, homeopatię, dietoterapię i podejście biomedyczne. Potrzebujesz stałej współpracy, comiesięcznych spotkań i stałego kontaktu mailowego.

*Przy dostarczeniu wyników badań w ilości przekraczającej zakres konsultacji obowiązuje dopłata w kwocie 100 zł za każde rozpoczęte 10 stron  – dopłata wymagana w momencie dostarczenia wyników do analizy (potwierdzenie przelewu lub dokonanie szybkiej płatności przez przelewy24.pl)

Konsultacja pilna dla stałych pacjentów

Cena: 250 zł
Zakres: Omówienie spraw pilnych, stanów ostrych, wątpliwości.
Czas trwania: 30 minut, konsultacja telefoniczna.
llość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Przekazane podczas konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy masz wątpliwości dotyczące suplementacji, leczenia, terapii, potrzebujesz pomocy w sytuacji nagłej.

Konsultacja mailowa dla stałych pacjentów

Cena: 150 zł
Zakres: Omówienie spraw pilnych, stanów ostrych, wątpliwości.
Czas trwania: 30 minut pracy, konsultacja pisemna, mailowa.
llość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Przekazane mailowo.

Kiedy skorzystać:
Kiedy masz wątpliwości dotyczące suplementacji, leczenia, terapii, potrzebujesz pomocy w sytuacji nagłej i nie możesz skorzystać z konsultacji telefonicznej.`

*Przy dostarczeniu wyników badań w ilości przekraczającej zakres konsultacji obowiązuje dopłata w kwocie 100 zł za każde rozpoczęte 10 stron  – dopłata wymagana w momencie dostarczenia wyników do analizy (potwierdzenie przelewu lub dokonanie szybkiej płatności przez przelewy24.pl)

Konsultacja homeopatyczna kontrolna

Cena: 250 zł
Zakres: Omówienie postępów, dobór remedium homeopatycznego.
Czas trwania: 30 minut, konsultacja on-line.
llość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Wysyłane mailowo lub sms do 14 dni po konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Konsultacje kontrolne odbywają się co około 4-6 tygodni.

Konsultacja homeopatyczna rodzinna

Cena pierwszej konsultacji: 600 zł za pierwszego członka rodziny (każda kolejna osoba +200 zł) , kolejna konsultacja 450 zł (każda kolejna osoba +200 zł)
Zakres: Analiza kwestionariusza, zebranie wywiadu, dobór remedium homeopatycznego dla członków rodziny.
Czas trwania: 90 minut, konsultacja on-line.
llość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Wysyłane mailowo lub sms do 14 dni po konsultacji

Kiedy skorzystać: 
Homeopatia to praca nieraz z całym systemem rodzinnym, szczególnie polecam w konfiguracji “mama+dziecko”. W przypadku każdego dziecka do 7 roku życia konieczna konsultacja rodzinna z co najmniej jednym Opiekunem.

Faktury

By otrzymać fakturę za wykonaną usługę należy wysłać maila na adres faktury.nutriceutka@gmail.com z tytułem „Faktura – imię i nazwisko pacjenta”. W treści proszę podać dane do faktury oraz datę konsultacji. W załączniku proszę przesłać dokument potwierdzający dokonanie płatności.

Faktury wystawiam do miesiąca po wykonanej usłudze.

Konsultacje nie są konsultacjami lekarskimi i nie zastępują porad lekarza, w przypadku wątpliwości udaj się do lekarza prowadzącego.