Konsultacje i cennik

Kim jestem?

Zachęcam Cie do zapoznania się z informacjami opisanymi w zakładce „Nasza misja”. Opisuję tam dlaczego założyłam tego bloga i kim jestem 🙂

Konsultacje

Oferuję konsultacje on-line (skype, messenger) lub telefoniczne w zakresie:

 1. Doboru odpowiedniego sposobu żywienia, ustalanie planów dietetycznych.
 2. Optymalizowania stylu życia.
 3. Doboru badań pomagających zidentyfikować źródło problemów zdrowotnych.
 4. Interpretacji wyników badań oraz dalsze zalecenia na ich podstawie:
  • parametry z krwi – immunologia, autoimmunologia, choroby odzwierzęce i odkleszczowe, hormony,
  • badania moczu – badanie ogólne, kwasy organiczne,
  • badania kału – mikroflora, stany zapalne, pasożyty,
 5. Analizy panelu metylacyjnego MTHFR.
 6. Optymalizacji farmakologii,suplementacji, ziołolecznictwa.
 7. Coachingu zdrowia.
 8. Homeopatii.

Rezerwacje terminu konsultacji

Konsultacje proszę umawiać poprzez serwis:

https://nutriceutka.nakiedy.pl/

Na tydzień przed pierwszą konsultacją proszę o wypełnienie i odesłanie kwestionariusza, dotyczącego stanu zdrowia a także wysłanie wyników badań, abym mogła uzyskać jak najwięcej informacji przed spotkaniem. Ułatwi mi to przygotowanie do rozmowy, oraz zaoszczędzi czas, aby w trakcie konsultacji przekazać jak najwięcej ważnych informacji.

Konsultacje płatne są przelewem lub za pośrednictwem przelewy24.pl, z góry, najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem.

Pierwsza konsultacja

W trakcie pierwszej konsultacji przeprowadzę dokładne omówienie dotyczące sposobu żywienia, stylu życia, historii choroby, wcześniejszych interwencji oraz wyników badań– jako uzupełnienie informacji z kwestionariusza, a także ustalimy cele, plan działania i termin konsultacji kontrolnej.

Po pierwszej konsultacji otrzymacie ode mnie obszerny materiał w formacie PDF uwzględniający indywidualnie dobrane zalecenia żywieniowe i suplementacyjne na podstawie danych uzyskanych z kwestionariusza, z wywiadu a także w oparciu o dostarczone wyniki badań. Po konsultacji zalecenia wysyłam w formacie PDF w terminie do 14 dni roboczych.

Proszę o uważne obserwacje i prowadzenie notatek, w celu późniejszej weryfikacji, jak organizm reaguje na zmiany.

Konsultacja kontrolna

W trakcie konsultacji omawiamy realizację założeń, postępy, reakcje na wprowadzone zmiany. 

Jest to czas na weryfikację, czy obrany kierunek działań jest trafny, czy wymaga modyfikacji. Jest to też czas dla Was, na zadawanie pytań i omówienie wątpliwości. Proszę przygotować sobie listę zagadnień do przedyskutowania.

Tak samo jak przed pierwszą konsultacją, każda konsultacja kontrolna płatna jest przelewem z góry na konto.

Interpretacje badań

Usługa polega na dokładnej analizie wyników badań (biochemicznych, kwasów organicznych, mikrobiologicznych, panelu metylacyjnego) opracowanej w postaci pliku PDF wraz z indywidualnymi zaleceniami. Wyniki mogą zostać omówione  w trakcie konsultacji telefonicznej.

Płatność za interpretację badań dokonywana jest z góry, przelewem na konto.

Pierwsza konsultacja homeopatyczna

Polega na bardzo dokładnym zebraniu wywiadu dotyczącego stanu zdrowia, stanu psychicznego, historii choroby. Będę zadawała pytania o emocje, relacje, lęki, traumy, przeżycia z przeszłości a także o marzenia, hobby, rzeczy sprawiające radość i przyjemność, o ulubione smaki i wiele innych kwestii, które pomogą mi uzyskać obraz pasującego remedium. Taka rozmowa wymaga zaangażowania obu stron, uważności i szczerości (także w stosunku do siebie samego). 

Przed konsultacją zachęcam do uważnej obserwacji swoich odczuć i objawów.

Po konsultacji potrzebuję kilka dni – do tygodnia, aby dobrać odpowiednie remedium i wysłać zalecenia.

Po pierwszym podaniu leku obserwujemy się dokładnie, notujemy wszystkie zmiany, objawy, odczucia. 

Konsultacja homeopatyczna – kontynuacja

W homeopatii nie ma czasu na pośpiech, organizm zazwyczaj ma wiele do naprawienia i te zmiany następują powoli. Kontrolne terminy ustalamy co 5-6 tygodni, aby lekom dać czas na działanie a nam na obserwacje.

W trakcie kontroli omawiamy jakie zaistniały zmiany i podejmujemy decyzje o dalszym działaniu.

Cennik

Uwaga, aktualizacja cennika.

Ceny obowiązują od 20.11.2022 r. i w przyszłości mogą ulec zmianie.

Analiza panelu metylacyjnego MTHFR Genetics

Cena: 800 zł
Zakres: Analiza kwestionariusza, wyniku panelu, ustalenie dodatkowej ścieżki diagnostycznej oraz zaleceń dietetycznych, terapeutycznych i suplementacyjnych.
Czas trwania: 60 minut,  konsultacja on-line.
Ilość stron badań do analizy w cenie: Analizuję tylko panel metylacyjny. Analiza dodatkowych badań wiąże się z koniecznością dopłaty*
Zalecenia: Wysyłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji. Plik zawiera około 30 stron.

Kiedy skorzystać:
Kiedy wykonałeś badanie panelu metylacyjnego MTHFR, potrzebujesz jego interpretacji i ustalenia zaleceń.

Indywidualny program terapeutyczny (Coaching zdrowia)

Cena pierwszej konsultacji: 550 zł, ceny kolejnych ustalone indywidualnie.
Zakres: Analiza kwestionariusza, wyników badań, ustalenie dodatkowej ścieżki diagnostycznej oraz zaleceń dietetycznych, terapeutycznych, suplementacyjnych i homeopatycznych.
Ilość stron badań do analizy w cenie: 30*.
Czas trwania: 90 minut, konsultacja on-line.
Zalecenia: Wysłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji lub przekazywane podczas konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy masz problem zdrowotny i jesteś zdecydowany na holistyczne prowadzenie, łączące coaching, homeopatię, dietoterapię i podejście biomedyczne. Potrzebujesz stałej współpracy, comiesięcznych spotkań i stałego kontaktu mailowego.

Konsultacja wstępna – dobór badań

Cena: 250 zł
Zakres: Analiza kwestionariusza, dobór badań, konsultacja on-line. Zalecenia PDF.
Czas trwania: 30 minut, konsultacja on-line.
Ilość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Wysyłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy masz problem zdrowotny, jednak nie wiesz jakie badania wykonać.

Konsultacja pierwsza z analizą badań

Cena: 300 zł
Zakres: Analiza kwestionariusza, wyników badań podstawowych (morfologia, krew, kał, mocz), ustalenie dodatkowej ścieżki diagnostycznej oraz zaleceń dietetycznych, terapeutycznych i suplementacyjnych. Suplementacja w ciąży. Suplementacja pod kątem KPU.
Czas trwania: 30 minut,  konsultacja on-line.
Ilość stron badań do analizy w cenie: 15*.
Zalecenia: Wysyłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy masz już wykonanych kilka podstawowych badań typu Organix gastro, morfologia, badania ogólne z krwi, potrzebujesz ich interpretacji i ustalenia dalszych zaleceń. 

Konsultacja pierwsza z analizą badań specjalistycznych

Cena: 450 zł
Zakres: Analiza kwestionariusza, wyników badań specjalistycznych, ustalenie dodatkowej ścieżki diagnostycznej oraz zaleceń dietetycznych, terapeutycznych i suplementacyjnych. 
Czas trwania: 60 minut,  konsultacja on-line.
Ilość stron badań do analizy w cenie: 30*. 
Zalecenia: Wysyłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy wykonałeś już specjalistyczne badania (typu OAT, CSA, metabolomix, badania specjalistyczne z krwi), potrzebujesz ich interpretacji i ustalenia dalszych zaleceń

Konsultacja kontrolna bez wyników badań

Cena: 250 zł
Zakres:Weryfikacja planu suplementacyjnego, omówienie postępów. Dobór dalszej ścieżki diagnostycznej.
Czas trwania: 30 minut, konsultacja on-line.
Ilość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Wysyłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy skorzystałeś już z pierwszej wizyty (nie dawniej niż 4 miesiące temu) i potrzebujesz ustalenia dalszych zaleceń.

Konsultacja kontrolna

Cena: 320 zł
Zakres: Analiza wyników badań, ustalenie dodatkowej ścieżki diagnostycznej oraz zaleceń dietetycznych, terapeutycznych i suplementacyjnych.
Czas trwania: 30 minut, konsultacja on-line.
Ilość stron badań do analizy w cenie: 30*.
Zalecenia: Wysyłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy skorzystałeś już z pierwszej wizyty (nie dawniej niż 4 miesiące temu), masz wyniki badań do interpretacji i potrzebujesz ustalenia dalszych zaleceń.

Konsultacja pilna dla stałych pacjentów

Cena: 170 zł
Zakres: Omówienie spraw pilnych, stanów ostrych, wątpliwości.
Czas trwania: 15 minut, konsultacja telefoniczna.
llość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Przekazane podczas konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy masz wątpliwości dotyczące suplementacji, leczenia, terapii, potrzebujesz pomocy w sytuacji nagłej.

Konsultacja mailowa dla stałych pacjentów

Cena: 150 zł
Zakres: Omówienie spraw pilnych, stanów ostrych, wątpliwości.
Czas trwania: 30 minut pracy, konsultacja pisemna, mailowa.
llość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Przekazane mailowo.

*Przy dostarczeniu wyników badań w ilości przekraczającej zakres konsultacji obowiązuje dopłata w kwocie 100 zł za każde rozpoczęte 10 stron  – dopłata wymagana w momencie dostarczenia wyników do analizy (potwierdzenie przelewu lub dokonanie szybkiej płatności przez przelewy24.pl)

Konsultacja homeopatyczna pierwsza

Cena: 250 zł
Zakres: Analiza kwestionariusza, zebranie wywiadu, dobór remedium homeopatycznego.
Czas trwania: 60-90 minut, konsultacja on-line.
llość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Wysyłane mailowo lub sms do 14 dni po konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy potrzebujesz spojrzenia na Twoje dolegliwości w sposób homeopatyczny.

Konsultacja homeopatyczna kontrolna

Cena: 170 zł
Zakres: Omówienie postępów, dobór remedium homeopatycznego.
Czas trwania: 30-45 minut, konsultacja on-line.
llość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Wysyłane mailowo lub sms do 14 dni po konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Konsultacje kontrolne odbywają się co około 4-6 tygodni.

Konsultacja homeopatyczna pilna

Cena: 170 zł
Zakres: Pomoc w przypadku pilnym, dobór remedium homeopatycznego.
Czas trwania: 20 minut, konsultacja telefoniczna.
Ilość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Wysyłane mailowo lub sms w dniu konsultacji.

Kiedy skorzystać: 
W stanie ostrym, infekcji.

Konsultacja homeopatyczna rodzinna

Cena: 400 zł (każda kolejna osoba +150 zł)
Zakres: Analiza kwestionariusza, zebranie wywiadu, dobór remedium homeopatycznego dla dwóch członków rodziny.
Czas trwania: 90-120 minut, konsultacja on-line.
llość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Wysyłane mailowo lub sms do 14 dni po konsultacji

Kiedy skorzystać: 
Homeopatia to praca nieraz z całym systemem rodzinnym, szczególnie polecam w konfiguracji “mama+dziecko”.

Konsultacja żywieniowa

Cena: 300 zł
Zakres: Analiza kwestionariusza, zebranie wywiadu, wprowadzenie do diety z wykluczeniem glutenu, mleka i cukru, zalecenia dietetyczne, przykładowy tygodniowy jadłospis.
Czas trwania: 30 minut, konsultacja on-line.
Ilość stron badań do analizy w cenie: W tej konsultacji nie analizuję badań.
Zalecenia: Wysyłane w formie pdf do 14 dni po konsultacji.

Kiedy skorzystać:
Kiedy planujesz lub rozpoczynasz przejście na dietę z wykluczeniem glutenu, nabiału i cukru.

Faktury

By otrzymać fakturę za wykonaną usługę należy wysłać maila na adres nutriceutka@gmail.com z tytułem „Faktura – imię i nazwisko pacjenta”. W treści proszę podać dane do faktury oraz datę konsultacji. W załączniku proszę przesłać dokument potwierdzający dokonanie płatności.

Faktury wystawiam do miesiąca po wykonanej usłudze.